Förändringar i Classroom

google_PNG19644

Ny version av Classroom

I augusti 2018 presenterade Google den nya versionen av Classroom. Med den nya versionen blev det möjligt att lättare organisera arbetet för dig som lärare och det blev tydligare och mer överblickbart för eleverna.

De allra flesta av våra Google-kunder har redan gått över till den nya versionen, men några har kanske valt att stanna kvar med den tidigare versionen. Från och med 4 september 2019 kommer alla klasser att automatiskt konverteras till den nya versionen av Classroom.

Om du känner dig osäker på hur du ska använda den nya versionen, eller bara vill utveckla ditt arbete i Classroom är du välkommen att höra av dig till info@eventful.se