”Jag vill jobba ännu mer digitalt i skolan”

elev

IT är ett viktigt och nödvändigt inslag i skolundervisningen idag. Men hur tycker eleverna att det fungerar och vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta digitalt? Agnes, som gjorde sin praktik hos oss på Eventful, har hjälpt oss att besvara dessa frågor.

Agnes går sista året på en högstadieskola i Enköping och för ungefär ett år sedan fick alla elever tillgång till en egen dator. Dessförinnan fanns det ett fåtal gemensamma datorer som lärarna kunde boka till eleverna under vissa lektioner. I Agnes skola arbetar man med Google Classroom i undervisningen. Här hittar eleverna sina uppgifter och även annan viktig information, som exempelvis kommande prov eller inställda lektioner. I Google Classroom skapar lärarna uppgifter som de sedan lägger upp. Eleverna går sedan in på uppgiften, lägger till ett dokument där arbetet utförs och när det är färdigt lämnas det in och hamnar då direkt i Classroom, så att läraren kommer åt det. Om läraren inte gjort uppgiften till en klassuppgift utan bara lägger ut det i flödet, delar eleverna istället det färdiga arbetet med läraren och uppgiften hamnar då i lärarens mail.

Det finns även tillgång till några digitala läromedel på skolan, exempelvis NE som de arbetar mycket med just nu. I NE finns ordböcker, filmer och uppgifter kopplade till alla ämnen. Ibland har de även genomgångar i YouTube som lärarna länkar till eleverna i Classroom, vilket underlättar om någon elev är sjuk. När eleverna behöver fylla i blanketter och arbetsblad gör man det via datorn och inte på papper som tidigare. Det är väldigt sällan som eleverna får information i pappersform, men det förekommer ibland.

Det finns många fördelar med att arbeta digitalt, men också några nackdelar menar Agnes. Ett problem är att det blir lättare att göra annat om det blir långtråkigt.

”Istället för att jobba är det lätt att fastna på sociala medier, eller så skriver man med kompisar på Hangout, vilket är svårare att göra om man jobbar med papper och penna”.

Det är också vanligt att många elever glömmer att ladda datorn eller ta med den till skolan. Då finns det en risk att eleven missar mycket under lektionen, om man bara arbetar digitalt i just det ämnet. Agnes arbetar digitalt dagligen och tycker att hon lär sig något nytt varje dag. Hon uppskattar att arbeta med egna PowerPoint-presentationer, eftersom eleverna ofta får välja ett område de är intresserade av och då blir det extra roligt att redovisa det sen. Lärarnas kompetens inom Google och IT är väldigt varierande tycker Agnes.

 

”En del förstår precis hur de ska tilldela inlämningsuppgifter på ett enkelt sätt, medan andra gör det krångligare för oss att få tillgång till uppgiften och även lämna in den”. 


Om Agnes fick bestämma skulle hon vilja arbeta ännu mer digitalt i skolan.
– Det är så mycket smidigare att ha allting på ett och samma ställe när man ska mellan olika lektioner och klassrum. Det är också skönt att slippa ha koll på alla pennor som försvinner!

Stort tack till Agnes som delade med sig av sina erfarenheter!

Text: Åsa Attersand, Eventful
Foto: Johanna Karlsson, Eventful