Lös frågan kring Identitet och enkel inloggning till DNP

Hall,Building,In,College

Dags för värdeskapande Webinar kring Identitet och enkel inloggning till DNP!

Eventful presenterar möjligheter kring hanteringen av Identitet och inloggning kopplat till Digitala Nationella Proven. Materialet presenterades i början av November på Skolfederationens seminarie kring Leverantörers lösningar. Vi fördjupar och förtydligar vad som krävs för att lyckas med DNP. Seminariet hålls av Andreas Eng och Patrik Eide.

Anmäl dig genom att klicka här!