Ny Rapport – Digital Mognad i Offentlig sektor

Digitalisering inom offentlig sektor.

Ny Rapport – Digital Mognad i Offentlig sektor

Forskningskonsortiet Digital förvaltning har tillsammans med SKR och Adda tagit fram en ny rapport kring Digital Mognad i Offentlig sektor. Syftet med rapporten är att i juletider inspirera till handling för ändamålsenlig digitalisering inom offentlig sektor. Rapporten består av ett antal case som visar på initiativ av Digital transformation. Vi på Eventful ser många kopplingar till vårt arbete kring digital tranformation och digitalisering inom kommunal verksamhet. Att stötta kommunerna koppplat till Microsofts och Googles digitala ekosystem är vad vi på Eventful gör bäst. När det gäller vikten av utbildning, rådgivning och support visar rapporten på viken av att ha en bra partner i detta. Vi är såklart gärna den partnern som stöttar från rådgivning till förvaltning.

Läs rapporten HÄR

Kontakta oss på Eventful

Mer om ESF-projektet

Målet är att öka kommuners och regioners digitala mognad från 2021 års 48 % till 55 % våren 2023. Projektet pågår mellan 2021-03-01 och 2023-02-28. I dag har projektet över 120 anmälda kommuner och regioner runt om i Sverige. Mer info på SKR:s hemsida där du som huvudman kan anmäla intresse och ansöka om stöd för projekt kopplat till Digital mognad.

”Digitalisering, det vill säga en metod för verksamhetsutveckling blir mer och mer uppenbar som en nödvändig väg framåt för
offentlig sektor. Vi behöver utveckla våra verksamheter i linje med vad som är tekniskt möjligt, samtidigt som vi säkerställer att vi
varken tappar relevans eller styr utvecklingen i fel riktning. Vi behöver en ändamålsenlig digitalisering, helt enkelt.” (Citat från Rapporten)