Ny Rapport från European Edtech Allience

Ny Rapport

Ny rapport visar att Sverige ligger efter när det gäller engagemang från Regeringen.

Genom åren har vi sett flera länders regeringar ta krafttag för att driva på utvecklingen inom landets Edtechutveckling. Ny rapport visar på Sveriges brist på engagemang på Regeringsnivå.

Jannie Jeppesen kommenterar rapporten

– Vi kan se en tydlig trend i många länder i Europa där effekterna av coronapandemin har satt frågan högre upp på agendan, framförallt genom de akuta insatser som genomfördes i början, säger Jannie Jeppesen. Hon har tillsammans med Beth Havinga, från Tysklands Bündnis für Bildung, tagit fram rapporten som European Edtech Allience nu publicerat.

– I Europa behöver vi arbeta aktivt med utbildningsinnovation och här har en kvalitativ användning av utbildningsteknik, samt kvalitet och utveckling av europeisk edtech en central roll, menar Beth Havinga.

Aktuella satsningar i Europa

Rapporten belyser regeringens satsningar inom Edtech. Rapporten pekar på exempel som Frankrikes påbörjade satning med en omfattning av 20 biljoner Euro på 5 år samt Finlands satsningar på Utbildningshub som startas i höst nämns som exempel på handlingskraft. Många av oss minns säkert satsningen i UK på digitala enheter i början av milleniet. Detta skapade även energi över havet in i Svensk Edtech. Det bidrog till vallfärdandet mot London och BETT som på sitt sätt utvecklat Svensk Edtech. Men Rapporten pekar alltså på att Sverige ligger efter.

Rapporten pekar bland annat på slutsatsen att vi behöver Regeringens satsningar kring det Digitala ekosystemet. Är detta vägen att följa även för den svenska regeringen eller finns andra vägar fram. Hur tänker du?

Läs rapporten från European Edtech Allience här:

EdTech Innovation Benchmark Report — European Edtech Alliance (edtecheurope.org)