Nyheter i Office 365

Till bloggen

I klassteamet skapas en mapp som heter kursmaterial. Denna mapp har en röd symbol på sig där elever bara har läsrättigheter.