Teamsfix

teams-office-365

Nu börjar Eventful rulla ut Teamsfix som gör det möjligt att begränsa behörigheter i Teams. Teamsfix ingår för alla kunder som har Teams och är kostnadsfritt. Här kommer exempel på behörigheter som ändras:

  • TeamsFix ser till att medlemmar inte kan ändra teamets kalender.
  • Dokument: I personalteam tillåts medlemmar att redigera innehållet. I skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmar bara att läsa.
  • Formatmallar: I personalteam, skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmarna bara att läsa innehållet.
  • Webbplatstillgångar: I personalteam, skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmarna bara att läsa innehållet.
  • Tidszon: TeamsFix uppdaterar teamets tidszon till svensk tidszon, som exempelvis löser att rättstavningen blir på svenska.