Ökad integritet i Google Meet

shutterstock_1738498550_

Google har uppdaterat tillgängligheten för utbildningsmöten i Google Meet.

För att få ökad integritet i Google Meet kan nu bara användare av ett Google-konto deltaga i möten. Det gäller möten organiserade av någon med G Suite for Education- eller G Suite Enterprise for Education-licens. Detta minskar risken för att möteslänken delas offentligt och anonyma användare, som inte är väsentliga för mötet, begär åtkomst. Anledningen är att det tidigare har varit ett problem att anonyma användare orsakar störningar under utbildnings-mötet som kan bli en distraktion för både deltagare och arrangör. Dock kan man fortfarande ringa in till mötet via telefon.

Följder för lärare

Funktionen får en negativ följd för lärare som till exempel ska ha utvecklingssamtal med vårdnadshavare som inte har ett Google-konto. Detta gör att de inte kommer kunna ansluta till mötet utan kommer bli ombedda att välja eller skapa ett nytt Google-konto. Resultatet ger en ökad integritet i Google Meet men begränsar tillgängligheten och mer administration kan uppstå.

 

Den nya funktionen behöver inte administreras utan den kommer slås på automatisk och sättas som standard. Ni som administratör kan höra av er till Google-supporten och be dem göra ett undantag så anonyma användare igen blir tillåtna i möten.

I Eventfuls supportbank har vi en artikel hur ni använder Google Meet för fjärrundervisning.

Besök vår hemsida och läs mer om våra Googletjänster!