Eventful och Schoolsoft förenklar er digitala miljö

Eventful samarbetar med Schoolsoft

Vill du och kollegorna slippa skapa upp digitala klassrum i Google Classroom respektive Microsoft Teams samt synka uppgifter mellan molntjänsten och SchoolSoft? Eventful och Schoolsoft förenklar er digitala miljö!

Eventful SkolSynk

Tjänsten kopplar bland annat samman SchoolSoft med olika tjänster såsom Microsofts Teams och Google Classroom. Syftet med tjänsten är att synkronisera användare och undervisningsgrupper till Microsoft eller Googles molntjänster. Dessutom finns även stöd för en mängd andra tjänster inom skola. Eventful och Schoolsoft förenklar pusslet mellan era tjänster med hjälp av Eventful SkolSynk, på så sätt sparar lärare och administratörer mycket tid. Resultatet bli att användarna får även en likvärdig struktur med gemensam namnstandard.

Schoolsoft synkar med Microsoft och Google

Tjänsten består av två delar, först och främst en del i SchoolSoft där du enkelt och smidigt hanterar dina grupper som skapas upp som klassrum i Google Classroom eller Microsoft Teams. Den andra delen finns i Google Classroom eller Microsoft Teams. Ni som lärare planerar, genomför, resultatrapporterar och lämnar feedback på uppgifter i er plattform, som sedan kan läsas över till SchoolSoft.

Tjänsten består i dagsläget av nedanstående funktioner:

Funktionsbeskrivning

  • Tjänsten ger er automatiska förslag av digitala klassrum baserat på ert Schema i SchoolSoft.
  • Ni kan skapa uppgifter direkt i Google Classroom/Microsoft Teams.
  • Ger eleverna enkel tillgång till uppgifterna via Google Classroom/Microsoft Teams.
  • Läser över alla uppgifter gjorda i Google Classroom/Microsoft Teams direkt in i SchoolSoft.
  • Kopplar ihop centralt innehåll och kunskapskraven med era uppgifter i SchoolSoft.
  • Det går smidigt att rapportera resultat på uppgifter i SchoolSoft oavsett var de har skapats.
  • Vårdnadshavare och elever kan se resultat och omdömen direkt i appen eller på webben.

 

Ni är välkomna att kontakta kundansvarig vid SchoolSoft om offert på integrationen!

Botanisera gärna i Eventfuls tjänstekatalog för att se vilka fler tjänster som Eventful SkolSynk kan synka till samt övriga tjänster Eventful erbjuder skolverksamheten.

Har du andra frågor om Eventfuls tjänster, kontakta oss!
info@eventful.se eller 010-2091011