Sala kommun i synk med Eventful

Johan Melin

Intervju med Johan Melin, Enhetschef Mediaenheten i Sala kommun

”Idag får Sala kommuns elever en enhet i handen vid skolstart med rätt tillgång, verktyg och resurser tack vare Eventfuls tjänster.”

Hur skulle du beskriva Sala kommun Johan?

Vi är en medelstor kommun med geografiska utmaningar med många skolor på landsbygden. Detta ger digitala utmaningar men även möjligheter.

Okej, och hur ser din roll och uppdrag ut i Sala Kommun?

Jag är enhetschef för den centrala Mediaenheten som tillhör vår utbildningsförvaltning. Mediaenheten har ett verksamhetsnära fokus medan IT-enheten fokuserar på driften. Min och Mediaenhetens roll är att hålla ihop spretigheten. Jag har rollen som spindeln i nätet med digitaliseringsansvar. En viktig del är att skapa likvärdighet oavsett skolstorlek eller placering. Likvärdigheten är viktigt för Sala kommun. Det är även viktigt att hålla oss ajour med lagar och regler. Vi samarbetar regelbundet med kommunens IT-enhet men Mediaenheten har ett utpekat pedagogiskt fokus mot främst grundskolan.

Varför valde ni att söka hjälp av Eventful?

Sala kommun har under en tid arbetat för en mer enhetlig digital flora som inte spretar så mycket. Vi var tidigare i en ohanterlig situation där vi blev ineffektiva.

Utbildningsförvaltningen tittade på Office 365 (nu M365) som ett nav för våra arbetsytor. Eventful kunde hjälpa oss sätta upp detta med Microsoft School Data Sync till Schoolsoft vilket gav oss ett nav för samarbete. Rätt verktyg till rätt person enligt lagkrav och behov.

Vi fick hjälp av Eventful med administreringen men även kunskap om hur vi på bästa sätt kunde lösa våra utmaningar med hjälp av Microsofts ekosystem.  Eventful har hela tiden varit ett viktigt bollplank och har hållit oss i handen. Eventful har varit en rådgivare och handledare som pekat oss rätt. Vi har även fått hjälp med regelrätt utbildning av superanvändare.

 Prestigelösa, oberoende och kompetenta

Eventful ger oss en prestigelös beskrivning av olika scenarier men vi fattar beslutet. Vi har lutat oss mot Eventful vilket kändes tryggt innan vi själva byggt upp kompetensen av Microsoft 365 och andra tjänster. Vi höjer samarbetsnivån med tiden och fördjupar samarbetet vilket fortsatt känns tryggt. På det sättet kan vi kan få skapa Sala-modellen.

Hur fick ni kontakt med Eventful

Vår egna IT-enhet tipsade oss om Eventful då Eventful hade erfarenhet av att flytta data på ett säkert och effektivt sätt. Vi fick direkt en känsla av närhet och samarbete med ett personligt och flexibelt bemötande. Eventful passade även bra in, och samarbetade väl med våra andra leverantörer. Atea är vår partner som levererar enheter och licenser. Vi har Ipads i grundskolan som hanteras av Mediaenheten. Gymnasiet däremot går mot PC i dagsläget som hanteras av IT-avdelningen.

Vilka resultat har Sala kommun nått tack vare samarbetet med Eventful?

Vi har uppnått rättssäkerhet där vi inte lämnar någon utanför. Vi synkar data till våra digitala tjänster, även kopplat till skatteverket. Detta skapar en likvärdighet som är viktigt för Sala kommun. Vi får snabb hantering då problem uppstår med support och felsökning. Det strular betydligt mycket mindre idag och vi har bra rutiner. Eventful har en kunskap om hur hanteringen av data fungerar specifikt i skolan.

Idag kan en elev få en enhet i handen vid skolstart med rätt tillgång, rätt verktyg och resurser tack vare Eventfuls provisionering och synkar. Vi får lättare hantering för slutanvändaren på bredd. Eventful är även en väldigt bra kanal in till Microsoft och kan driva våra frågor och hålla oss ajour med nyheter och annat. Eventful sköter lösningen bakom medan vi kan fokusera på verksamheten.

Vad har varit den största utmaningen på resan?

Slutanvändarens trygghet för de digitala verktygen är den största utmaningen. Många är fortfarande ovana vid digitala verktyg. För att underlätta behöver sakerna fungera smidigt. Viktigt att få med alla och att springa lagom fort framåt. Detta är en stor utmaning.

Vilka råd skulle du ge andra som ska göra liknande förändringsresor?

Börja med att skapa en struktur tillsammans med någon som vet vad de talar om. Detta kan minska fallgropar och misstag. Det finns mycket erfarenhet att dra lärdom av, gör det! Skapa en bredare förståelse samtidigt som ni låter utvecklingen ske med eftertanke. Eventful har bidragit med detta för Sala kommun. Även viktigt att skapa ett tätt samarbete med er egna IT-enhet. Underlättar mycket att ha dialog kring digitaliseringen och att ha en god relation.
Även nätverk inom och utanför regionen är viktigt. Vi har träffar med Region Västmanland och Region Sörmland. Detta ger lärdomar och skapar ett bra nätverk bland kollegor.

Hur ser planerna ut framåt för er nu?

Kommunen i stort rullar fortsatt ut Microsoft 365. För utbildningsförvaltningen handlar det snarare om att skruva vidare och skapa ännu bättre automatiserade rutiner. Vi ska även kika på nya funktioner som tex att synka vårdnadshavare. Vi ska flytta över fler funktioner in i M365 och dess smidigare arbetsflöden på sikt.

Även viktigt att utveckla slutanvändaren fortsatt. Dessutom bättre nyttja data för att skapa en bättre inlärning och måluppfyllnad. Lära oss vad vi behöver förändra för bättre lärande. Här kan vi göra mycket.

Om Sala kommun

Sala är beläget 1,5 timme öster om Stockholm där Uppsalaslätten och Mälardalens jordbruksmarker övergår i det skogrika Bergslagen. Totalt i kommunen finns 15 grundskoleenheter, varav sex ligger i Sala tätort. Det finns ca 2 800 elever i grundskolan.


Johan Melin – Enhetschef Mediaenheten i Sala kommun

Läs mer om Eventfuls erbjudande

Länk till Sala kommun

Flowsync by Eventful