Surface Laptop SE kommer till Sverige i december!

Windows 11SE

Surface Laptop SE kommer med Windows 11 SE förinstallerat, ett operativsystem från Microsoft som är helt anpassat till skolans värld. Datorn är enkel att reparera, där viktiga komponenter som skärmen, batteriet, tangentbordet – till och med moderkortet, kan bytas ut på plats. Utöver detta kan datorn även kostnadseffektivt hanteras – från utrullning av enheterna till daglig skötsel av dem. Dessa lösningar sparar såväl tid som pengar för skolorna och deras IT-avdelningar. Kontakta oss på Eventful för en demonstration av Surface Laptop SE där vi även visar vår uppskattade enhetshantering.

Läs mer om Modern arbetsplats från Eventful

Läs mer: Optimerad för skolan: Nu presenterar Microsoft Surface Laptop SE i Sverige – Pressrum

 

Vi på Eventful är specialister på licenser för skola! Tillsammans med er kommer vi fram till vilka licenser just er organisation behöver, vi skapar upp er Office 365 eller Google-miljö och licenserar användarna med automatik – rätt licens hos rätt användare helt enkelt.
Förutom att vi är Microsoft och Google partner så levererar vi även licenser från Adobe och Printix. Hör av er till oss för att få hjälp i licensdjungeln!

Det kan vara tidskrävande att underhålla datorer och övrig IT-miljö i en organisation. Låt Eventful hjälpa er med det. Vi erbjuder Modern arbetsplats som tjänst och tar ett helhetsansvar för er klientpark med tillhörande molntjänster. Eventfuls långa erfarenhet av att arbeta med skola och kommun ger oss en unik inblick i skolans verksamhet och vilket stöd som är viktigt för elever och lärare, utan att lägga hinder i vägen för lärande, oavsett om det sker i skolans lokaler eller hemifrån.