Schemapublicering i Google calendar

Schemapublicering i Google

Schemat synkat i din Google calendar!


När var det vi hade Matematik med 9A? När har min kollega undervisning? Vilken är min första lektion på onsdag?

Vore det inte bra om denna information fanns tillgänglig direkt i din Googlekalender på din telefon och andra enheter. I så fall är ni intresserade av Schemapublicering till Google.

Vad är då Schemapublicering till Google?

Schemapublicering till Google är en tjänst från Eventful som gör det möjligt att läsa ut schemapositioner från ett schemaläggningssystem och få det synkroniserat till Google calendar. Detta är för att underlätta för lärare och elever att ha schemat tillgängligt direkt i sin kalender inklusive information om vilken sal lektionen kommer äga rum i.

Pandemin gjorde även att vi blev tvungna att bedriva distansundervisning. Detta medförde att vi gärna ville ha våra lektioner i kalendern med en länk för att genomföra ett digitalt möte med rätt elever vid rätt tid. Detta ger ju även fördelar för inkludering och individanpassning.

Hur fungerar det?

Tjänsten gör det möjligt för en skola att synkronisera schemat från SchoolSoft eller Skola24 till elevers och lärares Google calendar. Detta med en titel som anger vilken lektion det rör sig om och vilken sal lektionen ska äga rum i. Om du valt att synkronisera lektioner med en Meet-länk så får du även möjlighet att ha distansmöten med eleverna i klassen.

För varje lektion synkroniseras alltså följande:

  • Titel
  • Plats
  • Meet-länk
  • Elever och lärare

Vad gör Schemapublicering till Google?

Tjänsten synkroniserar de schemapositioner som finns i SchoolSoft eller Skola24 till Google calendar. Detta gör det möjligt för elever och lärare att se lektionen på sin mobil samt på andra platser. Schemapublicering till Google calendar gör det även möjligt för en rektor eller en kollega att se när en lärare har undervisning och därmed är otillgänglig för andra möten.

Hör av er till oss redan idag så kopplar vi ihop era system.

Rådgivning, Offertförfrågan och Order (office.com)

Läs mer om Eventfuls Skolerbjudande Skola – Eventful