Kvartsamtal Likvärdig fortbildning 16/6

shutterstock_394746307_

Likvärdig fortbildning – Digitalt stöd vid implementering

Torsdag den 16 juni klockan 12:30 är du återigen kallad till Kvartssamtal!

När något nytt implementeras, en ny tjänst eller system, förväntar sig de flesta att det ska ske någon slags fortbildning. Hos många är det IKT-organisationen som förväntas genomföra insatsen. Frågor att lösa är ofta: Vad är målet? Har ledningen avsatt tid? Hur följs det upp? Vad ska vi kunna och hur vet vi att de kan? När ny personal börjar, hur gör vi då?

Med hjälp av digitala verktyg kan vi tillgängliggöra, effektivisera och följa upp fortbildningen. För er personalen innebär det oftast mindre stress och en frihet att kunna lära sig i sin takt. För IKT-pedagogerna innebär det att de kan fokusera på att hjälpa de som behöver det mest och pedagogisk utveckling.

Under kvartsamtalet kommer vi att beröra ledningens roll samt hur digitala verktyg kan användas för att skapa en effektiv och likvärdig möjlighet till fortbildning av personalen.

Kvartssamtal den 16/6 klockan 12:30

Kvartsamtalet presenteras av Tobias Svensson på Eventful och Marvin Turkia på Gigla utbildning AB.

Under lunchen torsdag den 16 juni visar vi under ett Kvartssamtal hur andra arbetar fortbildning i befintliga och nya system och tjänster samt vilka fördelar det skulle ge er som organisation. Efter visningen är ni mer än välkomna att ställa frågor.

Anmäl dig via länken så hoppas vi att vi hörs!

Läs mer om Gigla

Kika mer på Eventfuls skolerbjudande