School Data Sync

School Data Sync

School Data Sync (SDS) är i grunden Microsofts lösning för att koppla samman ett elevregister med Microsoft 365. Syftet är att nyttja informationen i elevregistret för att skapa upp resurser i Microsoft 365, så som Teams, Säkerhetsgrupper och Administrativa Enheter.

School Data Sync kompletterar även information på användare. Alltså har systemet en djupare förståelse för vilka som är lärare och elever.
När Microsoft 365 sedan har denna information kan den nyttjas av flera andra tjänster. Resultatet blir en mycket förbättrad hantering ur ett skolperspektiv.

För organisationer utan SDS så måste en IT-avdelning, alternativt läraren själv, skapa upp de teams som behövs. De behöver även administrera elever och se till att Teamets inställningar är korrekta. Det gör det i praktiken omöjligt att få en miljö som är konsekvent och korrekt uppdaterad med senaste informationen från ett elevregister, samt ökar arbetsbördan för enskilda lärare. Därför tycker vi alla ska skaffa SDS för att minska administrationen för pedagoger och dra nytta av alla möjligheter i Microsoft 365. Automatiserad hantering av elevregisterinformationen med SDS ger även möjlighet att utan större insats nyttja fler funktioner i Microsoft 365.

Exempel på fler funktioner i Microsoft 365:

Insights

Insights är en tjänst som finns i två nivåer. Dels för läraren i sin undervisning kopplad till undervisningsteamen men det finns även en nivå för rektorer/verksamhetsledare etc. där man kan få överblick kring användandet på en skola eller samtliga skolor i en Microsoft 365 miljö.

Reflect

Reflect är en tjänst där eleverna kan ge feedback om hur de mår. Denna data kan ni sedan sammanställa och titta på i en högre aggregerad nivå. 

Intune for Education

Med information från SDS kan man strukturera enhetshanteringen i Intune for Education efter vilken skola och klass användare och enheter finns. Därmed styra vilka inställningar de skall ha.

Teamsprinciper

Nyttja informationen från SDS för att tilldela teamsprinciper för att styra Teams-funktioner. Exempelvis vilka som får boka möten, vilka som skall ha tillgång till närvarorapporter. Samt sätta begränsningar för elever, exempelvis för att hindra dem från att byta bakgrundsbilder i Teams videomöten, eller kasta ut varandra från möten. Med teamsprinciper kan man också styra vad som ska ligga i vänstermenyn i Teams för olika roller.

Information Barriers

Med Information Barriers kan man bland annat styra vilka användare som får kontakta andra och på så sätt bättre avgränsa så exempelvis gymnasieelever inte får chatta med grundskoleelever. Eller för att skilja kommunens personal från elever.

Kommande funktioner

Det kommer även snart en tjänst kring att ge administrativa behörigheter till en enskild skola så att en IT-pedagog eller rektor kan administrera och hantera de team som tillhör den skola som man jobbar på. Detta är en funktion som många har önskat sedan starten av Teams.  Ytterligare en hel del tjänster är på väg under det följande halvåret som kommer att ge skolorna ytterligare administrativa funktioner som kraftigt kommer att utöka vad man kan göra i Microsoft 365. Det gemensamma för alla dessa nya tjänster är att de ställer krav på att man har använt School Data Sync för att skapa undervisningsteamen, annars kan man inte nyttja dessa tjänster.

Hör av er till oss för mer information! info@eventful.se