Trendspaning – Ökat fokus på användarvänlighet

Användarvänlighet

Microsoft Teams är idag det centrala verktyget i många organisationer, många teams-miljöer har olika roller som har olika behov av funktionalitet. Kraven på användarvänligheten ökar men också säkerheten. Känner du igen dig?  

Ökat digitalt samarbete

Ett ökat digitalt samarbete beror delvis på att det digitala gränssnittet är det enda möjliga i det läge vi just nu gemensamt befinner oss i. Mot bakgrund av detta medför det ett större behov av tydlighet och användarvänlighet för att inte riskera ökad administration och frustration. Det gäller för samtliga verktyg och system men är såklart mer påtagligt i de samarbetsytor som används i hela organisationer. När det gäller ansvaret för detta, faller det på huvudman. 

Förbättra er användarvänlighet

Många har redan kommunikations- och samarbetsytorna på plats. Särskilt är Microsoft 365 och Teams centrala i detta och det ökade användandet har tydliggjort behovet av att kunna anpassa användandet för olika roller. Behovet för en elev, lärare eller administratör skiljer sig. Vi har till och med sett att behovet skiljer sig för olika elever, i olika åldrar och skolform. 

Gruppstyrda Teamsprinciper innebär möjlighet att styra och anpassa det regelverk som styr vad en användare kan göra i Teams. Resultatet blir att kunna anpassa behörighet och styra inställningar på gruppnivå gör att rätt roll får rätt möjligheter, men även begränsningar. Detta skapar tydlighet, ökad säkerhet och minskad administration. 

Fast kostnad på 20 000 kronor för ökad användarvänlighet. 

I priset ingår: 
Uppstartsworkshop, anpassning, uppsättning och implementering.
Projektstart kan genomföras 2 till 3 veckor från signerat avtal.
För mer information kring Teamsprinciper, se vår informationsfilm.
Kontakta info@eventful.se. eller besök www.eventful.se