Swedish Edtech Industry branschrapport

Open Education Analytics

Måndagen den 26 april släppte Swedish Edtech Industry sin årliga branschrapport med ett intressant kapitel med rubriken: ”Så kan utbildningssektorn tillvarata digitaliseringens möjligheter”

Lösningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter finns inom fyra större områden. Eventful AB har stort fokus och kunnande på område 2 ”En sammanhållen digital infrastruktur – ut med gammal teknik”.

Utdrag från Swedish Edtech Industry branschrapport 2021, s. 24

”Som konstaterats i flera rapporter har den offentliga sektorn generellt en låg digital mognad där avsaknaden av en nationellt sammanhållen digital infrastruktur skapat silos som förhindrar att data delas och används som strategisk resurs. Effekterna av teknikskulden och avsaknad av en sammanhållen digital infrastruktur är väl känt: när olika digitala tjänster inte fungerar smidigt tillsammans blir arbetet ineffektivt och utvecklingen kostsam. Det ökar risken för dubbelarbete och säkerhetsincidenter. I förlängningen leder det till frustration, brist på tillit och digital stress.”

Eventful har stor erfarenhet i ämnet

Eventful är den ledande leverantören i Sverige med lång erfarenhet av att bygga upp en sammanhållen digital infrastruktur för skolan. Vi har hjälpt över 100 kommuner och friskolor i Sverige med att erhålla ett sammanhållet digitalt ekosystem i skolan. Läs mer hur Eventful kan hjälpa er organisation att tillvarata digitaliseringens möjligheter, integrationer.

Kontakta gärna ola@eventful.se för mer information eller skicka ett mail till info@eventful.se . Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er organisation att få en sammanhållen digital infrastruktur.