Viktig uppdatering av policyer gällande appar från tredje part

google_PNG19644

Nu gör Google en viktig uppdatering av policyer som rör appar från tredje part som har åtkomst till din organisations G mail-data med G Suite API:er och OAuth2 (webb, Android, iOS, Chrome och andra appar). I och med denna uppdatering skyddas din data bättre, vilket också bidrar till en minskad risk för dataförlust.

Här kan du läsa mer om den information som Google tidigare har gått ut med, samt information om appverifiering med OAuth API

Vad innebär den här ändringen för dig som är Google-kund?
Befintliga overifierade appar fortsätter att fungera för användare som har installerat dem före den 8 juli. Efter detta datum kommer Google att blockera nya installationer av overifierade appar i Googles administratörskonsol. Detta gäller appar som kunderna uttryckligen inte litar på eller godkänner. För att få mer information om vad du som kund behöver göra, följ dessa metodtips

Berörda Google-kunder har kontaktats direkt med en inkluderande lista över overifierade appar och anvisningar om kunderna kan ange dem som betrodda i Googles administratörspanel. Detta med hjälp av funktionen för OAuth-appgodkännande (API-behörigheter).