Eventful Skoltjänst – Google

Google skollicenser

Köp dina licenser via oss. Vi hjälper till att lägga upp tenant och skjuta ut licenser till användarna. Vi tar inget extra betalt för licenserna när du köper dem via oss.

Aktuella priser och innehåll hittar du här.

Eventful Skoltjänst - Google

Paketering finns i Brons, Silver och Guld. Vi erbjuder organisationen professionell utrullning, rådgivning och förvaltning med support på molntjänsten samt skolanpassade utbildningar.
favicon

Kostnadsfri

0 kr*

användare/månad

Implementering
Uppsättning Google Suite for Education (tenant)
Uppsättning av GCDS
Förvaltning
Övervakning av admin-portalen i G Suite
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Google*
brons

Brons

4000 kr/månad +

1 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Google Suite for Education (tenant)
Uppsättning av GCDS
Uppsättning av Eventful SkolSync (ESS)
Uppsättning av Google Classroom
Eventful automatskapade Team Drive
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Förvaltning
Övervakning av admin-portalen i G Suite
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Google*
Support på ESS och GCDS
Support på GCDS
silver

Silver

4000 kr/månad +

2 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Google Suite for Education (tenant)
Uppsättning av GCDS
Uppsättning av Eventful SkolSync (ESS)
Uppsättning av Google Classroom
Eventful Team Drives (Skolstruktur för samarbete i Google Team Drives)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundspecifik synkspecifikation
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till G Suite (valbart)
Förvaltning
Övervakning av admin-portalen i G Suite
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering vid terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Justering i underlaget av Classroom
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Google*
Support på ESS och GCDS
Support på GCDS
Skolanpassad e-utbildning i G Suite
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 g/år
Support på G Suite Core-appar för upp till fem personer
guld

Guld

4000 kr/månad +

4 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Google Suite for Education (tenant)
Uppsättning av GCDS
Uppsättning av Eventful SkolSync (ESS)
Uppsättning av Google Classroom
Eventful Team Drives (Skolstruktur för samarbete i Google Team Drives)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundspecifik synkspecifikation
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till G Suite (valbart)
Förvaltning
Övervakning av admin-portalen i G Suite
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering vid terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Justering i underlaget av Classroom
Hjälp med att installera programvara
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Google*
Support på ESS och GCDS
Support på GCDS
Skolanpassad e-utbildning i G Suite
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 g/år
Support på G Suite Core-appar för upp till fem personer
En halvdagsutbildning hos kund 1g/år
Support på G Suite Core-appar för all pedagogisk personal

* Kräver DPOR-avtal med Eventful.

** Årsabonnemang med en grundavgift på 4000 kr / månad, pris exkl. moms.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Eventful Skoltjänst - Google

Vår egen paketering Eventful Skoltjänst finns i Brons, Silver och Guldnivå. Vi erbjuder organisationen professionell utrullning, rådgivning och förvaltning med support på molntjänsten samt skolanpassade utbildningar.

 
Kostnadsfri Brons Populärast!Silver Guld
0 kr* 1 kr
anv / mån**
2 kr
anv / mån**
4 kr
anv / mån**
Implementering
Uppsättning G Suite for Education (tenant)
Uppsättning av GCDS
Uppsättning Eventful Skolsynk (ESS)
Uppsättning Google Classroom
Eventful automatskapade Team Drive
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundspecifik synkspecifikation
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till G Suite (Valbart)
Förvaltning
Övervakning admin-portalen i G Suite
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Justering i underlaget av Classroom
Hjälp med att installera programvara
Support och utbildning
Support i admin-portalen för 1 person
Driva supportärenden mot Google*
Support på ESS och GCDS
Support på GCDS
Skolanpassad e-utbildning i G Suite
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 g/år
Support på Core-appar i G Suite för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på Core-appar som ingår i G Suite tjänster för all pedagogisk personal

* Kräver DPOR-avtal med Eventful.

** Årsabonnemang med en grundavgift på 4000 kr / månad, pris exkl. moms.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Vilken tjänst ska jag välja?

Vi erbjuder tre olika nivåer på våra tjänster, beroende på hur hur mycket du kan och vill göra själv. Nedan följer en förklaring kring de tre olika paketen.

guld

Eventful Skoltjänst GULD

På den här nivån får ni allt i Brons- och Silverpaketen. Kunden bestämmer fullt ut uppsättningen för synken. Dessutom erbjuds handhavandesupport på skolappar i G Suite tjänster för all pedagogisk
personal. Ni får även en fri halvdagsutbildning hos er en gång per år. Om ni önskar fler tjänster från Eventful erbjuder vi rabatt på övriga tjänster, t.ex. om verksamheten behöver Single Sign-On till Skolfederationens anslutna tjänster.
silver

Eventful Skoltjänst SILVER

(Populärast)
Innehållet i Silver är samma som i Brons, med fördelen att vi kan hämta information från olika datakällor och kunden kan delvis påverka hur synken ska sättas upp. Dessutom erbjuds förvaltning med handhavandesupport på skolappar i G Suite för upp till fem personer i organisationen. Organisationen får även en kundansvarig hos Eventful som bl.a. genomför online-avstämningar ett par gånger varje år, i syfte att stämma av integrationerna och supporten. En gång per år bjuds ni även in till en gratis utbildning vid Eventfuls kontor.
brons

Eventful Skoltjänst BRONS

Denna nivå erbjuder en grundläggande tjänst för att automatskapa och synka Google Suite for Education. Eventful sätter upp integrationen utifrån en fördefinierad synkspecifikation och uppdaterar synken vid behov. Kunden erbjuds förvaltning med teknisk support på integrationen för dedikerade personer.

Implementering utan mellanhänder

Eventful erbjuder implementering av G Suite hos kommun och fristående utbildningsföretag. Vi tillhandahåller allt från start till mål; dels teknik, dels utbildning av personalen samt även den löpande skoltjänsten för support och förvaltning över tid. Det innebär att vi kan skräddarsy ett paket för implementering av G Suite som passar just ert behov, utan att ni behöver anlita några mellanhänder eller ytterligare samarbetspartner.

Öka samarbetet i klassrummet med Google Classroom

Google Classroom är anpassat för skolverksamhet i Google Suite for Education. I Classroom delar lärare ut uppgifter och kommunicerar med elever. I Google Team Drive kan lärare spara och dela gemensamt material. Eventful kan hjälpa er att automatiskt generera Classroom och Team Drive.
logo (2)
google