Eventful vägleder Watma Education – Kundcase

Watma Education och Eventful

”Eventful hjälper oss vara effektiva i vårt arbete.”

Intervju med Henrik Hagström, Watma Education

Henrik, vilka är Watma Education?

Watma Education startade sin verksamhet 2013. Verksamheten består idag av Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Watma driver utbildningar på många orter under namnen Fria Läroverken, Nordic International School, Kronoberg Skola, KF-utbildning samt Kunskapscompaniet.

Hur ser din roll och uppdrag ut på Watma?

Min roll är IT-samordnare. Vi har en slimmad IT-avdelning och är en tydlig beställarorganisation, där vårt syfte är att skapa värde som kommer verksamheten till gagn.

Varför valde ni att söka hjälp av Eventful?

Vi arbetade ineffektivt med våra molntjänster Microsoft 365 och Google Workspace for Education. Vi behövde bli mer effektiva i vårt arbete och ville ha en extern partner som kunde molntjänster och integrationer. Därför vände vi oss redan 2015 till Eventful på rekommendation. Dessutom migrerade vi vårt Elevadmin och LMS till SchoolSoft 2015.

Vägledning och kompetens

Framförallt behövde vi vägledning, fortsätter Henrik. Vi behövde en extern partner som kunder leda oss rätt. Att sätta målet kunde vi på egen hand men för att ta sig dit behövde vi en partner som leder oss i beslut i projekt. Stöttning och ledning.

Hur växte relationen med Eventful fram?

Eventful erbjöd en attraktiv lösning som passade vår verksamhet bättre än andra leverantörers. Dessutom visste vi att det fanns ett upparbetat samarbete mellan Eventful och SchoolSoft som var ett extra plus. Eventful sticker ut när det gäller bemötandet i en teknisk miljö, fortsätter Henrik. Eventful har en bra balans mellan kompetens och bemötande som saknar motstycke.

Vilka resultat har Watma nått tack vare samarbetet med Eventful?

Vi har nått resultat i flera projekt och ser med optimism framåt. Några exempel:
SSO och synktjänster frigör arbetstid för många administratörer men är även ett sätt att kvalitetssäkra.  Livscykelhantering är centralt och viktigt för oss.
Tjänster, men även enheter så som datorer för den moderna arbetsplatsen, kommer med förvaltning och livscykelhantering.
Vi har säkrat upp SharePoint med villkorsstyrd åtkomst vilket öppnat upp nya möjligheter så vi får mer funktionalitet i våra arbetsytor. Vi har även bytt ut infrastrukturen med flytt upp i Azure. Eventful har även hjälpt oss med hantering av printköer mm vilket underlättar. Dessutom får vi support och backup med Eventful som en Second-line support till våra verksamheter.

Vad har varit den största utmaningen på resan?

Utmaningen låg i att behöva övertyga rätt personer internt att påbörja resan. Att påvisa vilka effekter som skapas är svårt innan man börjar. Lättare då efter projekten genomförts och resultat kan påvisas. En vilja att flytta oss framåt har funnits bland ledande befattningar, det behövs. Redan 2015 hade vi en kontakt med Eventful som hjälpte oss att se vilka olika alternativ vi hade, vilket var viktigt för att kunna gå till beslut.

Vilka råd skulle du ge andra som ska göra liknande förändringsresor?

Vi har lärt oss att det är viktigt att involvera nyckelpersoner i olika roller tidigt i processen. Vi har även lärt oss att en bra leverantör behöver komplettera våra styrkor, svagheter och behov.
Hur ser planerna ut för er nu?

Vi vänder fokus från pedagogiska molntjänster till affärsstöd kring HR, IT, Marknad mm. Nästa steg blir att effektivisera arbetet med affärsstöden. Tex kikar vi på digital signering av avtal med god säkerhet och rätt behörigheter. Även här ser vi Eventful som en viktig partner i att sy ihop helheten för en effektiv och säker miljö inom hela Watmas organisation.

Digitala Nationella Proven

Eventful är ett företag som stöttar upp oss på ett mycket bra sätt.  Vi har varit testskola kring DNP där Eventful löst våra utmaningar och varit rådgivare på ett mycket bra sätt. Vi var en av de 17 enheter som klarade av samtliga moment som Skolverket satt upp för de digitala nationella proven. Här känner vi att Eventful gör oss redo för de utmaningar som DNP för med sig.

Henrik Hagström Watma Education

Henrik Hagström Watma Education

Kontakta Henrik via Mail

Läs mer om Eventfuls erbjudande Hem – Eventful

Det här är Watma Education – Watma