Nedräkningen mot digitala nationella prov har startat

3 amigos

Nedräkningen mot digitala nationella prov startat – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

Om bara drygt ett år är de digitala nationella proven verklighet. Det är upp till varje huvudman att förbereda sig. Rätt användaruppgifter ska synkas och en säker inloggning ska upprättas. Vi på Eventful är rådgivare och experter som hjälpt tusentals skolor att förbereda sina befintliga system för förändringen.

– Eventful hjälper organisationer och företag till molnet och är den primära rådgivaren för Microsoft 365, Teams och Google Classroom. Vi är en oberoende aktör som ger våra kunder en överblick över alla alternativ. Du som huvudman kan sedan välja det som bäst passar er verksamhet.

Vänder oss till skolverksamhet

Eventful hjälper till med en enklare och mer likvärdig informationshantering. Det ökar säkerheten för alla skolor som behöver vara förberedda på övergången till digitala nationella prov, DNP, som är planerad till hösten 2024.

– Vi är experter på att identifiera eleven och verifiera att den gör provet. Eventful erbjuder dessutom support när det är skarpt läge, säger Patrik Eide.

Provisioneringen, alltså processen som möjliggör att olika it-system kan utbyta information med varandra, sker i tjänsten ”FlowSync”. Detta ger full kontroll på vilken data som kopplas till vilka tjänster.

– Vår synkmotor FlowSync använder den nationella standarden SS12000. FlowSync ger, förutom en kvalitativ och säker datahantering, även en transparens av vilken data som skickas till vilket system, säger Eventfuls utvecklingschef Daniel Andersson stolt.

FlowSync och Skolpass integrerar systemen

Många av Eventfuls kunder använder redan FlowSync. Många av dessa synkar i dag främst mot Microsoft och Google men även mot andra tjänster, så som lärplattformar (LMS), läromedel och andra digitala resurser. Nu kan även Skolverket läggas till som mottagare av data inför DNP.

När det gäller identifiering har Eventful lanserat tjänsten Skolpass, en så kallad federerad inloggning. Skolpass möjliggör att elever kan logga in i flera system med samma konto via Skolfederation.

Skolpass är en ”Proxy” som vi utvecklat tillsammans med Microsoft. Den gör det möjligt att använda befintlig IDP i form av Google eller Microsoft. Skolpass kopplas sedan via Skolfederation till Skolverket. Du som kund kan sätta upp detta på egen hand, men Eventful hjälper till och kan även förvalta och supportera Skolpass åt er, säger Patrik Eide.

– Det är väldigt givande att kunna hjälpa våra kunder med det här och att vara rådgivande experter inom området, avslutar Patrik Eide.

Fakta: Eventful

Eventful AB grundades 2012. Vi är idag den ledande leverantören i Sverige av systemintegrationer för Microsoft 365 och Google Workspace för skola.
Eventful har sedan starten varit drivande i branschen kring säkra och stabila identitets och inloggningstjänster. Detta som på IT-språk kallas för provisionera data och federerad inloggning.

Avgiften blir låg då licensen antingen kostnadsfritt kan adderas till befintligt licensavtal eller köpas via direktupphandling.

Så förbereder du dig för de digitala nationella proven.

Nedräkningen mot digitala nationella prov har startat – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)