Smidig och säker Lösenordshantering

Säkerhet lösenordshantering

På önskelistan inför Jul – Säker och smidig hantering av lösenord

Smidig och säker hantering av lösenord är en viktig del av en verksamhets IT-strategi. Du vet hur frustrerande ett bortglömt lösenord kan kan vara. Men det händer även den bästa. Lägg därtill att du ska hantera elevers lösenord och hantera deras åtkomst. För att underlätta detta har Eventful skapat en tjänst för lösenordshantering som kan administreras lokalt på skolan. Dessutom säkert.

Vad är då Eventful Lösenordshantering?

Lösenordshantering är framtagen för att förenkla lösenordshanteringen för organisationens IT-avdelning och lärare. Det vill säga, om en elev har glömt sitt lösenord hanterar en administratör ett lösenordsbyte som snabbt och enkelt skapar ett nytt lösenord via webbtjänsten ”Lösenordshantering”. Lösenordet uppdateras direkt i organisationens lokala AD då tjänsterna är sammankopplade och eleven kan därmed återigen logga in. En stor fördel med att använda sig av tjänsten är att eleven inte halkar efter i skolarbetet på grund av åtkomstproblem. Dessutom behöver IT-avdelningen inte involveras i ett lösenordsbyte eftersom det sker lokalt på skolan, vilket sparar tid för samtliga inblandade.

Hur fungerar Lösenordshantering?

Tjänsten kan användas av administratörer som kan sortera listan på klass, skola, ett specifikt namn eller personnummer på eleven. Efter filtreringen byter administratören enkelt lösenord i gränssnittet genom att filtrera på klass och sedan markera de elever som behöver ett uppdaterat lösenord. Administratören kan även byta lösenord på en hel klass, exempelvis vid läsårsstart. Därmed skapar tjänsten automatiskt upp nya lösenord på samtliga elever. Klasslistan med lösenord hanterar och skriver läraren enkelt ut i klassrummet. Om en elev själv vill skapa ett nytt lösenord klickar administratören på elevens uppgifter, vilket öppnar för att lösenordet går att redigera. Lösenordet skrivs alltid tillbaka till organisationens AD.

Vad gör tjänsten Lösenordshantering?

Lösenordshantering visar användardata från lokalt AD, i den första vyn visas en lista med elever:

  • Namn
  • Klass
  • Användarnamn
  • Skola
  • E-post
  • Personnummer
  • Initialt lösenord
  • Byt lösenor

Lösenordshantering kan hanteras av följande för lösenordsbyte:

Skoladministratör – Har tillgång till alla elever på skolan

Kommunadministratör – Har tillgång till alla elever inom kommunen (alternativt kopplat till tjänsten).

Hur får jag Eventful Lösenordhantering under granen?

Ganska enkelt faktiskt. Leveransen innebär en workshop där vi sötter  Hör av er till oss!

Läs mer om våra lösningar för Identitet.