Vi tänkte sammanfatta 2022

sammanfattning_2022_1080x1350_bloggen

Året går mot sitt slut och innan vi lägger all energi på 2023 tänkte vi kort sammanfatta 2022!

💚 Vi kan idag konstatera att Eventful är ett väletablerat företag inom EdTech. År 2022 har varit ett år av tillväxt på flera plan, vi har bland annat blivit fler medarbetare och öppnat upp ett nytt och större kontor i Göteborg. Vi har också sett en positiv utveckling av området Modern Arbetsplats. Vi hanterar idag ca 10 000 enheter åt vara kunder, vi säljer licenser från Google och Microsoft till kommuner, friskolor och företag. Utöver det har vi fördubblat hårdvaruförsäljningen till drygt 4000 enheter under året. Detta tack vare vår kompetenta och fantastiska förvaltning och support. Vi sticker också ut i antalet migreringar mellan elevregister, med ökad rörlighet mellan elevregister som trend.

Starkare erbjudande

💚 Under året har vi lanserat en rad nya egna produkter samt utvecklat befintliga tjänster med ny funktionalitet. Vi väljer att slå ett extra slag för lanseringen av FlowSync. Vi kan stolt konstatera att vi idag har hälften av våra kunder i FlowSync.

💚 Vi ser att Google Workspace for Education och Microsoft 365 erbjuder ökad funktionalitet för användaren. Dessutom har många svenska Edtechbolag utvecklat sina tjänster och skapat ökat värde till kundens Google- och Microsoftmiljö. Detta stärker i sin tur vårat erbjudande om säkert automatiserade flöden av viktig data.

DNP och SS12000

💚 Vi har framgångsrikt drivit på frågan om Digitala Nationella Prov, där vi specifikt pekat på vår kärnkompetens inom provisionering och federerad inloggning. Förutom FlowSync har vi tillsammans med Microsoft utvecklat en kostnadseffektiv lösning för inloggning. 
Vi har även fortsatt varit drivande inom många olika forum kring standardisering, generellt och specifikt SS12000.

Teamwork

💚 Vi ser till helheten och gör det som krävs för att varje kund ska hitta sin unika modell. För att vi ska kunna vara en oberoende leverantör är vi samtidigt beroende av ett bra samarbete med partners, och det har vi lyckats med! Vi har både skapat nya intressanta samarbeten samt erbjudanden tillsammans och även lyckats utöka och underhålla partnerskap med tillverkare och distributörer.
Tack vare detta kan vi fortsätta att ha kunden i centrum med fortsatt fokus på kunskap och hjälpsamhet. Detta är något som är viktigt för oss och det gör oss extra glada att våra kunder och partners också tycker vi sticker ut på det planet.

⭐️⭐️⭐️

Nu ser vi fram emot 2023 som vi tänker fylla med mängder av möjligheter, roliga utmaningar, fler medarbetare, ett 10 års jubileum och flera kunder att värna om.

⭐️⭐️⭐️
Gott nytt år!