Eventful Skoltjänst – Microsoft 365

Microsoft skollicenser

Köp dina licenser via oss. Vi skapar upp er Office 365-miljö och skjuter ut licenser till användarna. Vi tar inget extra betalt för licenserna när du köper dem via oss.

Aktuella priser och innehåll hittar du här.

De olika tjänsternas innehåll:

  • Office 365 A1 - Skollicens där man betalar för lärare och får studenterna gratis med webbaserat Officepaket.
  • Office 365 A3 - Webbaserad skollicens där man betalar för lärare men som är kostnadsfri för studenter med skrivbordsversionen av Officepaketet.
  • Microsoft 365 - Ett paket som innehåller Office 365, EMS 3, Intune, Minecraft och Windows.
  • Office 365 E3 - Företagslicens med webbaserad och skrivbordsversion av Officepaket.

Eventful Skoltjänst - Microsoft 365

Vår egen paketering Eventful Skoltjänst finns i Brons, Silver och Guldnivå. Vi erbjuder organisationen professionell utrullning, rådgivning och förvaltning med support på molntjänsten samt skolanpassade utbildningar.

 
Kostnadsfri Brons Populärast!Silver Guld
0 kr* 1 kr
anv / mån**
2 kr
anv / mån**
4 kr
anv / mån**
Implementering
Uppsättning Office 365 (tenant)
Uppsättning Azure AD Connect
Uppsättning Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Uppsättning av Eventful Skolsynk (ESS)
Uppsättning av Eventful Skolteams (Skolstruktur)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Förvaltning
Eventful Kurspaket (Teamsapp)
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Eventful Teamsfix
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Justeringar i synkspecifikationen
Hjälp med installation av 3:e partsappar i Azure
Support och utbildning
Support i admin-portalen för 1 person
Driva supportärenden mot Microsoft*
Support på Azure AD Connect
Support på ESS & MS SDS
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 ggr/år, max 15 deltagare
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 ggr/år, max 15 deltagare
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Kräver DPOR-avtal med Eventful.

** Årsabonnemang med en grundavgift på 4000 kr / månad, pris exkl. moms.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Justeringar av innehållet och eventuella prisförändringar kan komma att förändras över tid.

favicon

Kostnadsfri

0 kr*

användare/månad

Implementering
Uppsättning Office 365 (tenant)
Uppsättning Azure AD Connect
Förvaltning
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Övervakning av admin-portalen i Office 365
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Microsoft*
brons

Brons

4000 kr/månad +

1 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Office 365 (tenant)
Uppsättning Azure AD Connect
Uppsättning av Eventful Skolsync (ESS)
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Förvaltning
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Övervakning av admin-portalen i Office 365
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Microsoft*
Support på ESS och MS SDS
Support på AD Connect
silver

Silver

4000 kr/månad +

2 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Office 365 (tenant)
Uppsättning Azure AD Connect
Uppsättning av Eventful Skolsync (ESS)
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (valbart)
Förvaltning
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Övervakning av admin-portalen i Office 365
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering vid terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Microsoft*
Support på ESS och MS SDS
Support på AD Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 g/år, max 15 deltagare
Support på skolappar i Office 365 för upp till fem personer
guld

Guld

4000 kr/månad +

4 kr

användare/månad

Implementering
Uppsättning Office 365 (tenant)
Uppsättning Azure AD Connect
Uppsättning av Eventful Skolsync (ESS)
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (valbart)
Förvaltning
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Övervakning av admin-portalen i Office 365
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar Sync vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Hantering vid terminsskiften
Dedikerad kundansvarig
Justeringar i synkspecifikationen
Hjälp med installation av 3:e partsappar i Azure
Support och utbildning
Support i admin-portalen, 1 person
Driva supportärenden mot Microsoft*
Support på ESS och MS SDS
Support på AD Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning hos Eventful 1 g/år, max 15 deltagare
Support på skolappar i Office 365 för upp till fem personer
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år, max 15 deltagare
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Kräver DPOR-avtal med Eventful.

** Årsabonnemang med en grundavgift på 4000 kr / månad, pris exkl. moms.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Haldor Education och Eventful Skolteams

Tillsammans med Haldor Education blir det enkelt och smidigt för just er skola att sätta igång arbetet med Microsoft Teams. Eventful Skolteams gör att användaren enkelt kan sätta igång med Teams och läraren slipper administrera sina grupper själv. Eventful Skolsynk automatiserar skapandet och underhållet av medlemmar i teamen. Det här frigör givetvis tid för lärare – tid som istället kan läggas på kvalitativ undervisning i Haldor Educations pedagogiska stödverktyg.

Brons Silver Guld
Offert
Offert
Offert
Haldor Education
Översiktsvy lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Implementering
Eventful SkolSynk (ESS) mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinlogg
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Förvaltning
Rådgivning, t.ex. nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support och utbildning
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Brons

Offert

Haldor Education
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Implementering
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk (ESS) mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Förvaltning
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Support och utbildning
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect

Silver

Offert

Haldor Education
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och särskilt stöd
Närvaro/frånvaro
Implementering
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk (ESS) mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Förvaltning
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med att installera programvara
Support och utbildning
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år

Guld

Offert

Haldor Education
Översiktsvy Lärare och elev
Alla skolformer
Skolverkets alla ämnes-/kursplaner
Planeringsfunktion
Uppgiftsfunktion
Bedömningsfunktion
Förtydligande av kunskapskrav
Plagieringskontroll*
Dokumentation för förskola
Kunskapsöversikt
Självbedömning
Kamratbedömning
Nyhetsfunktion
Skapa egna kursplaner
Schemavisning**
Vårdnadshavare
Mentor
IUP, omdöme och extra anpassningar
Närvaro/frånvaro
Betygsättningsmodul
Implementering
Skolledning och skolhuvudman, specifika PBI lösningar för analys
Haldor Admin
Eventful SkolSynk (ESS) mellan elevregister och Microsoft SDS
Eventful Skolteams (Skolstruktur i Microsoft Teams)
Dokumentation över installationen
Källdata från elevregister
Källdata från olika källor
Kundanpassningar i ESS
ADFS/SSO till Office 365 (Valbart)
Gemensam 2-faktorsinloggning
Förvaltning
Rådgivning t.ex. nya tjänster
Uppdaterar synk vid behov
Arkivering vid läsårsslut
Eventful kurspaket (Teamsapp)
Dedikerad kundansvarig
Hantering av terminsskiften
Justering i underlaget av Teams
Hjälp med installation av 3:e partsappar i Azure
Justeringar i synkspecifikationen
Support och utbildning
Support på ESS & MS SDS
Support på AD-Connect
Skolanpassad e-utbildning i Office 365
En halvdagsutbildning vid Eventfuls eller Haldors kontor 1 g/år
En halvdagsutbildning hos kund 1 g/år
Support på skolappar i Office 365 för upp till 5 personer
Support på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal

* Förutsätter ett avtal med Urkund.

** Kräver integration mellan ert schemaläggningssystem och Haldor Education.

Fakturering sker kalenderårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Vilken tjänst ska jag välja?

Vi erbjuder tre olika nivåer på våra tjänster, beroende på hur hur mycket du kan och vill göra själv. Nedan följer en förklaring kring de tre olika paketen.

guld

Eventful Skoltjänst GULD

På den här nivån får ni allt i Brons- och Silverpaketen. Kunden bestämmer fullt ut uppsättningen för synken. Dessutom erbjuds handhavandesupport på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal. En annan fördel med Guldpaketet är att förändringar i synkspecifikationen ingår kostnadsfritt i förvaltningen, t.ex. att slå samman undervisningsgrupper eller sätta upp en ny enhet. Dessutom hjälper Eventful er att installera och tilldela 3:e partsappar till aktuella skolor och grupper. Ni får även en fri halvdagsutbildning hos er en gång per år. Om ni önskar fler tjänster från Eventful erbjuder vi rabatt på övriga tjänster, t.ex. om verksamheten behöver Single Sign-On till Skolfederationens anslutna tjänster.
silver

Eventful Skoltjänst SILVER

(Populärast)
Innehållet i Silver är samma som i Brons, med fördelen att vi kan hämta information från olika datakällor och kunden kan delvis påverka hur synken ska sättas upp. Dessutom erbjuds förvaltning med handhavandesupport på skolappar i Office 365 för upp till fem personer i organisationen. Organisationen får även en kundansvarig hos Eventful som bl.a. genomför online-avstämningar ett par gånger varje år, i syfte att stämma av integrationerna och supporten. En gång per år bjuds ni även in till en gratis utbildning vid Eventfuls kontor.
brons

Eventful Skoltjänst BRONS

Denna nivå erbjuder en grundläggande tjänst för att automatskapa och synka Microsoft Teams. Eventful sätter upp integrationen utifrån en fördefinierad synkspecifikation och uppdaterar synken vid behov. Kunden erbjuds förvaltning med teknisk support på integrationen för dedikerade personer.

Implementering utan mellanhänder

Eventful erbjuder implementering av Microsoft 365 hos kommun och fristående utbildningsföretag. Vi tillhandahåller allt från start till mål; dels teknik, dels utbildning av personalen samt även den löpande skoltjänsten för support och förvaltning över tid. Det innebär att vi kan skräddarsy ett paket för implementering av Microsoft 365 som passar just ert behov, utan att ni behöver anlita några mellanhänder eller ytterligare samarbetspartner.

Öka samarbetet i klassrummet med Teams for Education

Teams for Education är en smidig applikation anpassad för skolverksamhet i Microsoft Office 365. I ett ”Team” skapat för en klass kan lärarna lätt lägga till kanaler, tabbar eller andra funktioner som gör Teams for Education mer lättanvändbart och överskådligt.

logo (2)
google