Eventful Skoltjänst – Microsoft 365

Microsoft skollicenser

Köp dina licenser via oss. Vi skapar upp er Office 365-miljö och skjuter ut licenser till användarna. Vi tar inget extra betalt för licenserna när du köper dem via oss.

Aktuella priser och innehåll hittar du här.

De olika tjänsternas innehåll:

  • Office 365 A1 - Skollicens där man betalar för lärare och får studenterna gratis med webbaserat Officepaket.
  • Office 365 A3 - Webbaserad skollicens där man betalar för lärare men som är kostnadsfri för studenter med skrivbordsversionen av Officepaketet.
  • Microsoft 365 - Ett paket som innehåller Office 365, EMS 3, Intune, Minecraft och Windows.
  • Office 365 E3 - Företagslicens med webbaserad och skrivbordsversion av Officepaket.

Eventful Skoltjänst - Microsoft 365

Vår egen paketering Eventful Skoltjänst finns i Brons, Silver och Guldnivå. Vi erbjuder organisationen professionell utrullning, rådgivning och förvaltning med support på molntjänsten samt skolanpassade utbildningar.

 
Kostnadsfri Brons Populärast!Silver Guld
Implementering
Uppsättning av Office 365 (tenant)
1 h grundläggande online-utbildning i admin-portalen för 1 person (genomgång av felsökningsschema)
Uppsättning av Azure AD Connect
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Uppsättning av Eventful Skolsynk (ESS)
Uppsättning av Eventful Skolteams (Skolstruktur)
Uppsättning av Eventful Teamsfix
Utläsning av källdata från ett system
Utläsning av källdata från flera system
Kundanpassningar i ESS & Skolteams
Uppsättning av Eventful TeamFeatureSynk
Veckobrev för vårdnadshavare via MS SDS
SSO - Enkel inloggning till Microsoft 365 via ADFS
Förvaltning
Support på admin-portalen baserat på online-utbildning (1 person)
Driva supportärenden mot Microsoft
Utrullning av Eventful Kurspaket 1
Support på Azure AD-connect 4
Support på ESS & MS SDS 3
Dedikerad kundansvarig
Övervakning av ESS & MS SDS
Uppdaterar synk vid behov (Leverantörsstyrt, ej kundstyrt)
Arkivering av Klassteam vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften 1
1 h online-utbildning för 1-line kundsupport 1 ggr/år 3 000 kr
Kundavstämningar & rådgivning, ex nya tjänster 1 5 h/år 10 h/år
Förändringar i konfigurationen av Eventul SkolSynk (ESS) 1 1
Hjälp med installation av tredjepartsappar i Azure 1 1
Inställningar & justeringar i M365-miljön 1 1 20 h/år
3 h workshop hos kund för max 10 personer i central förvaltning 1 ggr/år, exkl. reskostnader 10 000kr 10 000kr

1 Timdebitering

2 Kräver minst 100 betalda licenser via CSP från Eventful & max 4 h/år i support 

3 Ärendet hanteras enbart via Eventfuls supportportal. Telefonsamtal eller onlinemöten erbjuds inte.

4 Support lämnas enbart om Eventful har implementerat/avtalat om tjänsten, ingen SLA erbjuds då åtkomst till kundmiljö varierar från kund till kund

 

Fakturering sker kalenderårsvis, halvårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Justeringar av innehållet och eventuella prisförändringar kan komma att förändras över tid.

 

Implementering: 20 000 kr/månad för varje påbörjad kalendermånad
Faktureras i samband med avtalsstart. I implementeringen ingår teknisk uppsättning, projektledning, administration, avstämningar, kommunikation, dokumentation samt en 1h online-utbildning för personer i central förvaltning samt skolledare.

favicon

Kostnadsfri

Implementering
Uppsättning av Office 365 (tenant)
1 h grundläggande online-utbildning i admin-portalen för 1 person (genomgång av felsökningsschema)
Förvaltning
Support på admin-portalen baserat på online-utb (1 pers)
Driva supportärenden mot Microsoft
Utrullning av Eventful Kurspaket 1
brons

Brons

Implementering
Uppsättning av Office 365 (tenant)
1 h grundläggande online-utbildning i admin-portalen för 1 person (genomgång av felsökningsschema)
Uppsättning av Azure AD Connect
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Uppsättning av Eventful SkolSynk (ESS)
Uppsättning av Eventful Skolteams (Skolstruktur)
Uppsättning av Eventful TeamFix
Utläsning av källdata från ett system
Förvaltning
Support på admin-portalen baserat på online-utb (1 pers)
Driva supportärenden mot Microsoft
Utrullning av Eventful Kurspaket
Support på Azure AD-Connect 4
Support på ESS & MS SDS
Dedikerad kundansvarig
Övervakning av ESS & MS SDS
Uppdaterar synk vid behov (Leverantörsstyrt, ej kundstyrt)
Arkivering av Klassteam vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften 1
1 h online-utbildning för 1-line kundsupport 1 ggr/år, 3 000 kr
Kundavstämningar & rådgivning, ex nya tjänster 1
Förändringar i konfigurationen av Eventul SkolSynk (ESS) 1
Hjälp med installation av tredjepartsappar i Azure 1
Inställningar & justeringar i M365-miljön 1
3 h workshop hos kund för max 10 personer i central förvalning 1 ggr/år, exkl. reskostnader, 10 000kr
silver

Silver

Implementering
Uppsättning av Office 365 (tenant)
1 h grundläggande online-utbildning i admin-portalen för 1 person (genomgång av felsökningsschema)
Uppsättning av Azure AD Connect
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Uppsättning av Eventful SkolSynk (ESS)
Uppsättning av Eventful Skolteams (Skolstruktur)
Uppsättning av Eventful TeamFix
Utläsning av källdata från ett system
Utläsning av källdata från flera system
Kundanpassningar i ESS & Skolteams
Uppsättning av Eventful TeamFeatureSynk
Veckobrev för vårdnadshavare via MS SDS
SSO - Enkel inloggning till Microsoft 365 via ADFS
Förvaltning
Support på admin-portalen baserat på online-utb (1 pers)
Driva supportärenden mot Microsoft
Utrullning av Eventful Kurspaket
Support på Azure AD-Connect 4
Support på ESS & MS SDS
Dedikerad kundansvarig
Övervakning av ESS & MS SDS
Uppdaterar synk vid behov (Leverantörsstyrt, ej kundstyrt)
Arkivering av Klassteam vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften
1 h online-utbildning för 1-line kundsupport 1 ggr/år
Kundavstämningar & rådgivning, ex nya tjänster, 5 h/år
Förändringar i konfigurationen av Eventul SkolSynk (ESS) 1
Hjälp med installation av tredjepartsappar i Azure 1
Inställningar & justeringar i M365-miljön 1
3 h workshop hos kund för max 10 personer i central förvalning 1 ggr/år, exkl. reskostnader, 10 000kr
guld

Guld

Implementering
Uppsättning av Office 365 (tenant)
1 h grundläggande online-utbildning i admin-portalen för 1 person (genomgång av felsökningsschema)
Uppsättning av Azure AD Connect
Uppsättning av Microsoft School Data Sync (MS SDS)
Uppsättning av Eventful SkolSynk (ESS)
Uppsättning av Eventful Skolteams (Skolstruktur)
Uppsättning av Eventful TeamFix
Utläsning av källdata från ett system
Utläsning av källdata från flera system
Kundanpassningar i ESS & Skolteams
Uppsättning av Eventful TeamFeatureSynk
Veckobrev för vårdnadshavare via MS SDS
SSO - Enkel inloggning till Microsoft 365 via ADFS
Förvaltning
Support på admin-portalen baserat på online-utb (1 pers)
Driva supportärenden mot Microsoft
Utrullning av Eventful Kurspaket
Support på Azure AD-Connect 4
Support på ESS & MS SDS
Dedikerad kundansvarig
Övervakning av ESS & MS SDS
Uppdaterar synk vid behov (Leverantörsstyrt, ej kundstyrt)
Arkivering av Klassteam vid läsårsslut
Hantering av terminsskiften
1 h online-utbildning för 1-line kundsupport 1 ggr/år
Kundavstämningar & rådgivning, ex nya tjänster, 10 h/år
Förändringar i konfigurationen av Eventul SkolSynk (ESS)
Hjälp med installation av tredjepartsappar i Azure
Inställningar & justeringar i M365-miljön, 20 h/år
3 h workshop hos kund för max 10 personer i central förvaltning 1 ggr/år, exkl. reskostnader

Ingår ej

1 Timdebitering

2 Kräver minst 100 betalda licenser via CSP från Eventful & max 4 h/år i support 

3 Ärendet hanteras enbart via Eventfuls supportportal. Telefonsamtal eller onlinemöten erbjuds inte.

4 Support lämnas enbart om Eventful har implementerat/avtalat om tjänsten, ingen SLA erbjuds då åtkomst till kundmiljö varierar från kund till kund

 

Fakturering sker kalenderårsvis, halvårsvis eller kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägningstid.

Justeringar av innehållet och eventuella prisförändringar kan komma att förändras över tid.

 

Implementering: 20 000 kr/månad för varje påbörjad kalendermånad
Faktureras i samband med avtalsstart. I implementeringen ingår teknisk uppsättning, projektledning, administration, avstämningar, kommunikation, dokumentation samt en 1h online-utbildning för personer i central förvaltning samt skolledare.

Vilken tjänst ska jag välja?

Vi erbjuder tre olika nivåer på våra tjänster, beroende på hur hur mycket du kan och vill göra själv. Nedan följer en förklaring kring de tre olika paketen.

guld

Eventful Skoltjänst GULD

På den här nivån får ni allt i Brons- och Silverpaketen. Kunden bestämmer fullt ut uppsättningen för synken. Dessutom erbjuds handhavandesupport på skolappar i Office 365 för all pedagogisk personal. En annan fördel med Guldpaketet är att förändringar i synkspecifikationen ingår kostnadsfritt i förvaltningen, t.ex. att slå samman undervisningsgrupper eller sätta upp en ny enhet. Dessutom hjälper Eventful er att installera och tilldela 3:e partsappar till aktuella skolor och grupper. Ni får även en fri halvdagsutbildning hos er en gång per år. Om ni önskar fler tjänster från Eventful erbjuder vi rabatt på övriga tjänster, t.ex. om verksamheten behöver Single Sign-On till Skolfederationens anslutna tjänster.
silver

Eventful Skoltjänst SILVER

(Populärast)
Innehållet i Silver är samma som i Brons, med fördelen att vi kan hämta information från olika datakällor och kunden kan delvis påverka hur synken ska sättas upp. Dessutom erbjuds förvaltning med handhavandesupport på skolappar i Office 365 för upp till fem personer i organisationen. Organisationen får även en kundansvarig hos Eventful som bl.a. genomför online-avstämningar ett par gånger varje år, i syfte att stämma av integrationerna och supporten. En gång per år bjuds ni även in till en gratis utbildning vid Eventfuls kontor.
brons

Eventful Skoltjänst BRONS

Denna nivå erbjuder en grundläggande tjänst för att automatskapa och synka Microsoft Teams. Eventful sätter upp integrationen utifrån en fördefinierad synkspecifikation och uppdaterar synken vid behov. Kunden erbjuds förvaltning med teknisk support på integrationen för dedikerade personer.

Implementering utan mellanhänder

Eventful erbjuder implementering av Microsoft 365 hos kommun och fristående utbildningsföretag. Vi tillhandahåller allt från start till mål; dels teknik, dels utbildning av personalen samt även den löpande skoltjänsten för support och förvaltning över tid. Det innebär att vi kan skräddarsy ett paket för implementering av Microsoft 365 som passar just ert behov, utan att ni behöver anlita några mellanhänder eller ytterligare samarbetspartner.

Öka samarbetet i klassrummet med Teams for Education

Teams for Education är en smidig applikation anpassad för skolverksamhet i Microsoft Office 365. I ett ”Team” skapat för en klass kan lärarna lätt lägga till kanaler, tabbar eller andra funktioner som gör Teams for Education mer lättanvändbart och överskådligt.

logo (2)
google