Skola

Eventful hjälper idag tusentals skolor, både kommunala- och friskolor, att integrera deras skolsystem. Låt oss hjälpa er också så ni kan frigöra mer tid till undervisningen!

Modern arbetsplats

Låt oss hjälpa er att välja rätt dator utifrån era förutsättningar, lägg till enhetshantering, licenser och support för att få en komplett leverans av skolans it-arbetsplats.

Verksamhetssupport

Vi erbjuder både teknisk- och verksamhetssupport. Genom vår portal på Freshdesk får du hjälp med problem och frågeställningar inom Microsoft och Google.

Identitet

Förenkla hanteringen av användarna och dess livscykelhantering. Genom en federerad inloggning förenklar man både för slutanvändaren och skyddar organisationen mot delade lösenord.

Utbildning

Våra utbildare är pedagoger i grunden, med lång erfarenhet av både undervisning och hur man arbetar med molntjänster i skolan. I våra utbildningar använder vi alltid konkreta exempel som går att relatera till skolverksamhet.

Eventful är den ledande leverantören i Sverige av systemintegrationer för Microsoft 365 och Google Workspace

Eventful underlättar den digitala vardagen i skolan

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med molntjänster och integrationer i kommunala och fristående skolor med utgångspunkt i Microsoft 365 och Google Workspace.

Vi har hjälpt över 100 kommuner att komma igång med molntjänster – är ni vår nästa kund?

Arbeta enkelt och kostnadseffektivt - oavsett yrkesroll i skolan!

IT-chef

Ökad datakvalitét utan mellandatabaser, förenklad förvaltning med lägre kostnader, dataflöden med färre felkällor.

IKT-strateg

Sammanhållet systempussel, en inloggning till samtliga skolsystem, samma data i olika system, förenklad administration.

Skolledare

Vi ser till att ni får en likvärdig och tydlig skolstruktur i Microsoft Teams och Google Classroom vilket frigör mer tid till kärnuppdraget och en minskad administration.

Pedagog

Spara tid genom automatskapade Google Classroom eller Microsoft Teams, färdig uppsättning av flikar och skolbehörigheter på de digitala klassrummen.