Digitala Nationella Prov (DNP)

Digitala nationella prov kommer att införas under 2024 och berör samtliga huvudmän med skolverksamhet. Eventful vill hjälpa dig att få DNP på plats med befintlig teknik. Idag hjälper vi tusentals skolor, både kommunala- och friskolor, att integrera sina skolsystem.

Redan från början har Eventful varit drivande och rådgivande i frågan kring provisionering och federerad inloggning inför DNP. Genom Swedish Edtech Industry, Skolverket och Skolfederation har Eventful tydligt pekat på utmaningarna.
Boka rådgivning för att göra er redo för digitala nationella prov.

Eventfuls lösning för att bli DNP-ready

Digitala nationella prov kräver en effektiv och säker uppkoppling och det är precis det, vi på Eventful, är experter på. Genom vår unika integrationsmotor FlowSync kopplar vi samman information från era befintliga lösningar via Skolfederation till Skolverkets Digitala Nationella Prov. FlowSync skapar mervärde och synergier och ger dig full kontroll samt flexibilitet kring vilken data som ska kopplas till vilka tjänster.
Eventful vägleder och ger råd mot era verksamhetsmål samt knyter ihop ert systempussel.

Våra expertområden kopplat till DNP är:

Provisionering

Identitet och Single-Sign On

Enheter och Enhetshantering

Kartläggning och Rådgivning

Förvaltning och Support

1

Analys

Kartläggning och analys

Tillsammans tar vi reda på var ni står idag, ritar kartan och sätter kursen utifrån era system och mål.

2

Digitala prov

Skolfederation och Skolverkets Fidustest

Ni behöver koppla er via Skolfederation till Fidustest, vi ger er förutsättningarna och sätter upp.

3

DNP-Ready!

Vi koppla er till provtjänster via vår integrationsmotor FlowSync. Nu kan ni skapa ett beteende och kunnande för digitala pedagogiska processer.

Provisionering - synk av användaruppgifter

dnp-flowsync
dnp-flowsync-mobile

Kundcase

Henrik Hagström Watma Education

"Eventful stöttar upp oss på ett mycket bra sätt kring DNP. Vi har varit testskola där Eventful löst våra utmaningar och varit rådgivare på ett mycket bra sätt. Vi var en av de 17 enheter som klarade av samtliga moment som Skolverket satt upp för de digitala nationella proven."

Henrik Hagström, Watma Education

Senaste nytt kring DNP

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

Ytterligare läsning om DNP

Watma Education och Eventful

Eventful vägleder Watma Education – Kundcase

”Eventful hjälper oss vara effektiva i vårt arbete.” Intervju med Henrik Hagström, Watma Education Henrik, vilka är Watma Education? Watma Education startade sin verksamhet 2013. Verksamheten består idag av Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Watma driver utbildningar på många orter under namnen Fria Läroverken, Nordic International School, Kronoberg Skola, KF-utbildning samt…

Läs mer
Tekniska förutsättningar DNP

Eventful Tipsar – Tekniska förutsättningar inför DNP

Tekniska förutsättningar inför Digitala Nationella Proven Vi på Eventful har tagit en aktiv roll inför de stundande Digitala Nationella Proven (DNP). Vi har fokuserat på smarta lösningar av Single-Sign-on och provisionering kopplat till DNP. Dock vill vi att du som huvudman ska ha de bästa förutsättningar för att få ihop…

Läs mer
DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar kostnadsfri inloggningslösning för DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar idag en kostnadsfri Azurelösning tillsammans med Microsoft för inloggning inför de Svenska Digitala Nationella Proven. Multifaktor en stor utmaning En stor utmaningen för små och mellanstora huvudmän är att få federerad inloggning med multifaktor på plats inför DNP, konstaterar Eventfuls VD Andreas Eng. Eventful utvecklar idag en lösning…

Läs mer

Lös frågan kring Identitet och enkel inloggning till DNP

Dags för värdeskapande Webinar kring Identitet och enkel inloggning till DNP! Eventful presenterar möjligheter kring hanteringen av Identitet och inloggning kopplat till Digitala Nationella Proven. Materialet presenterades i början av November på Skolfederationens seminarie kring Leverantörers lösningar. Vi fördjupar och förtydligar vad som krävs för att lyckas med DNP. Seminariet…

Läs mer
Digitala nationella prov DNP

Digitala nationella prov (DNP)

Intervju med Daniel Andersson, Utvecklingschef Eventful Digitala nationella prov, nedan nämnt DNP, väntar på lur runt hörnet och det kan vara mycket att behöva tänka på innan en skola är redo. Daniel har jobbat länge på Eventful med integration- och identitetsfrågor. Dessutom har han varit med som rådgivare till Skolverket i dessa frågor.  Daniel, vad skulle du…

Läs mer