Digitala Nationella Prov (DNP)

DNP kommer att påverka samtliga huvudmän med skolverksamhet. Eventful vill hjälpa dig att få DNP på plats med befintlig teknik. Eventful hjälper idag tusentals skolor, både kommunala- och friskolor, att integrera sina skolsystem. Vår Synkmotor FlowSync ger dig full kontroll och flexibilitet kring vilken data som kopplas till vilka tjänster.
Redan från början har Eventful varit drivande och rådgivande i frågan kring Provisionering och federerad inloggning inför DNP. Genom Swedish Edtech Industry, Skolverket och Skolfederation har Eventful tydligt pekat på utmaningarna.

Eventfuls lösning för DNP-readyness

Vi kan se till att skapa en effektiv och säker uppkoppling till DNP. Vi gör detta från era befintliga lösningar via Skolfederation till Skolverkets Digitala Nationella Prov. Eventful knyter ihop ert systempussel med vår integrationsmotor FlowSync och skapar mervärde och synergier. Vi kan vägleda och rådgiva mot era verksamhetsmål.
Våra expertområden kopplat till DNP är:

Provisionering

Identitet och Single-Sign On

Enheter och Enhetshantering

Kartläggning och Rådgivning

Förvaltning och support

Provisionering - synk av användaruppgifter

dnp-flowsync
dnp-flowsync-mobile
1

Analys

Kartläggning och analys

Tillsammans tar vi reda på var ni står idag, ritar kartan och sätter kursen utifrån era system och mål.

2

Skolverket

Skolfederation och Skolverkets Fidustest

Ni behöver koppla er via Skolfederation till Fidustest, vi ger er förutsättningarna och sätter upp.

3

Provtjänster

Vi koppla er till provtjänster via Eventful FlowSync. Nu kan ni skapa ett beteende och kunnande för digitala pedagogiska processer.

dugga
Digiexam

Redo för DNP?

Eventful har gjort en Checklista som stöd inför införandet, titta på den för att se om ni är redo för digitala nationella prov. Om ni skulle vilja ha hjälp av Eventful kring DNP så skicka gärna ett mail till oss på info@eventful.se

Kundcase

Henrik Hagström Watma Education

"Eventful stöttar upp oss på ett mycket bra sätt kring DNP. Vi har varit testskola där Eventful löst våra utmaningar och varit rådgivare på ett mycket bra sätt. Vi var en av de 17 enheter som klarade av samtliga moment som Skolverket satt upp för de digitala nationella proven."

Henrik Hagström, Watma Education

Senaste nytt kring DNP

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

shutterstock_1244668339_

Bli DNP-ready

Hör av dig för rådgivning redan idag, så tar vi fram den bästa lösningen för er!

Ytterligare läsning om DNP

Digitala nationella prov DNP

Digitala nationella prov (DNP)

Intervju med Daniel Andersson, Utvecklingschef Eventful Digitala nationella prov, nedan nämnt DNP, väntar på lur runt hörnet och det kan vara mycket att behöva tänka på innan en skola är redo. Daniel har jobbat länge på Eventful med integration- och identitetsfrågor. Dessutom har han varit med som rådgivare till Skolverket i dessa frågor.  Daniel, vad skulle du…

Läs mer