Microsoft Lists

Microsoft lists

”Microsoft Lists” är ett verktyg du lägger till i en Teams-kanal eller använder som ett fristående program. Listorna hjälper dig att organisera ditt och andras arbete och håller reda på information enkelt och smart. Ett perfekt verktyg för att modernisera och strukturera ditt klassrum som lärare! Skapa listor som du vill i ”Microsoft Lists” Ladda…

Read More

Tips om Google Meet

Handuppräckning, Raise your hand Google Meet

En risk vid digitala möten är att kanske inte alla som vill får komma till tals eller tvärtom, att många pratar i mun på varandra. Nu kan dina elever eller kollegor räcka upp en virtuell hand i Google Meet när de vill ha ordet. Ni kan även snygga till era möten med andra bakgrunder till…

Read More