Kvartssamtal – Elevlistan

kvartssamtal elevlistan

Torsdag den 7 oktober klockan 12:30 har det blivit dags för oss att presentera Elevlistan under ett Kvartssamtal! Vad är då Elevlistan? Elevlistan förenklar lösenordshanteringen. Elevlistan är framtagen av Eventful för att förenkla hanteringen av lösenordbyte när tex en elev har glömt sitt lösenord. En stor fördel är den snabba hanteringen och eleven slipper missa…

Read More

LiveTiles Reach för Teams

Livetiles Reach – Intranät för MS Teams. LiveTiles Reach är ditt moderna Intranät, tillgängligt där du är. Reach är integrerat med Teams och gör företagets viktiga kommunikation tillgänglig för all personal. Med LiveTiles Reach Teams App får din personal information om viktiga händelser, företagsnyheter, strukturerat innehåll och notiser. Intranätet finns alltså med i fickan, oavsett…

Read More

Ny Rapport från European Edtech Allience

Ny Rapport

Ny rapport visar att Sverige ligger efter när det gäller engagemang från Regeringen. Genom åren har vi sett flera länders regeringar ta krafttag för att driva på utvecklingen inom landets Edtechutveckling. Ny rapport visar på Sveriges brist på engagemang på Regeringsnivå. Jannie Jeppesen kommenterar rapporten – Vi kan se en tydlig trend i många länder…

Read More

Kvartssamtal – Granskningsloggar i Google Classroom

Granskningsloggar google classroom

Nu är det dags för Eventfuls Googlegäng att inta kvartssamtalsscenen den 23e september. Lär er mer om spårbarhet med hjälp av granskningsloggar i Google Workspace. Granskningsloggar för Classroom Vi har väntat länge på att kunna ta ut loggar för att snabbt kunna fastställa vem som gjorde vad i Google Classroom. Till exempel vem som tog…

Read More