Höstupdate Nyheter i Microsoft 365

Microsoft Ignite Sweden

Nu har första halvan av höstterminen gått och det är dags för en höstupdate på nyheter i Microsoft 365. Microsoft har under oktober genomfört sitt stora evenemang Ignite. Under Ignite släpptes i vanlig ordning många spännande nyheter för alla Microsofts olika produkter och tjänster. Många av er deltog på Douglas omtyckta genomgång av nyheter i…

Read More

Privacy Shield väntas ge en lösning i mars

Privacy shield

Privacy Shield väntas i mars ge en lösning kring dataövervakning till tredje land mellan EU och USA. Vi ser att detta pekar på en lösning som kan kopplas till den oro som funnits kring känslig persondata. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som träffades 2016. Det är en…

Read More

Eventful synkar din Googlemiljö

Eventful och Google Workspace for Education Bättre synkade användare och grupper Eventful hjälper dig sedan tidigare att synka användare, Google Grupper och Classroom från ditt elevregister. Vi har nu lanserat FlowSync för samtliga kunder. FlowSync är nästa generation av integrationsmotor. Redan idag har de flesta Googlekunder gått över i FlowSynk. Resten är på god väg. Detta…

Read More