Trendspaning – Ökat fokus på användarvänlighet

Användarvänlighet

Microsoft Teams är idag det centrala verktyget i många organisationer, många teams-miljöer har olika roller som har olika behov av funktionalitet. Kraven på användarvänligheten ökar men också säkerheten. Känner du igen dig?   Ökat digitalt samarbete Ett ökat digitalt samarbete beror delvis på att det digitala gränssnittet är det enda möjliga i det läge vi just nu gemensamt…

Read More

School Data Sync

School Data Sync

School Data Sync (SDS) är i grunden Microsofts lösning för att koppla samman ett elevregister med Microsoft 365. Syftet är att nyttja informationen i elevregistret för att skapa upp resurser i Microsoft 365, så som Teams, Säkerhetsgrupper och Administrativa Enheter. School Data Sync kompletterar även information på användare. Alltså har systemet en djupare förståelse för…

Read More

Förbered Breakout Rooms i Google Calendar

Förbered breakout rooms i Google Calendar

Nu kan du förbereda Breakout Rooms i Google Calendar En efterlängtad funktion rullas nu ut – användare, med licenser för att skapa Breakout Rooms, får nu möjlighet att förbereda Breakout Rooms / Smårum i sin kalender. Som en följd av detta kan nu lärare förbereda möten, som ska kunna delas upp i smårum, i god…

Read More

Omröstning i ett Teamsmöte

Omröstning i Teams

Du kan enkelt fixa en omröstning i ett Teamsmöte. Välj att förbereda omröstningen innan mötet startat eller lägg till den under mötets gång. Lägg till en omröstning i ett Teamsmöte innan mötet startat Klicka på mötesbokningen i kalendern i Microsoft Teams Lägst upp bredvid mötesnamnet klickar du på ”+”. Här väljer du att lägga till…

Read More

Prisökning på Google Chrome Education licenser

Google Chrome Education licenser

Google genomför en prisökning på Google Chrome Education licenser från och med 9 mars. Cirka 40% dyrare Google hade planerat att göra en prisökning förra året men sköt på höjningen på grund av pandemin som bröt ut. Däremot är det dags i år, Google Chrome Education licenserna blir ca 40% dyrare från och med 9e…

Read More