Open Education Analytics för dig

Open Education Analytics

Vad vill ni åstadkomma? Vi människor har länge önskat kunna se in i framtiden. Att kunna förutse händelser och resultat innan de inträffar. Du har säkert sett behovet av Analys för att kunna se makrotrender på organisationsnivå. Detta för att ni ska kunna fatta beslut för att undvika avhopp, misslyckanden och psykisk ohälsa. Kunskap genom…

Read More

Möt oss på Nordiska Skolledarkongressen och SETT i vår

Äntligen! Mycket tack vare den Moderna Arbetsplatsen har vi kunnat bedriva verksamhet de senaste 2 åren trots att vi inte sett mycket av varandra ”Off screen”. Nu ser vi dock ljuset för att återigen ses, samtala och sy ihop ert systempussel. Fysiska Event Vi kommer att närvara på både Nordiska Skolledarkongressen och SETT. På Skolledarkongressen…

Read More