Integrationer

Integrationer Koppla samman era skolsystem så att informationen automatiskt hålls uppdaterad. Vi kan koppla samman de flesta skolsystem som finns på marknaden och synkronisera informationen till Microsoft och Googles molntjänster. Integrationer med FlowSync Likt ett träd hämtar vår integrationsmotor FlowSync information från rötterna och kopplar samman med  system som befinner sig i kronan. Flowsync ser…

Read More

Education

Skola Eventful hjälper idag tusentals skolor, både kommunala- och friskolor, att integrera deras skolsystem. Låt oss hjälpa er också så ni kan frigöra mer tid till undervisningen! Modern arbetsplats Låt oss hjälpa er att välja rätt dator utifrån era förutsättningar, lägg till enhetshantering, licenser och support för att få en komplett leverans av skolans it-arbetsplats.…

Read More

Modern workspace

Modern arbetsplats Med modern hantering av enheter, licenser och kringliggande system får ni en flexibel och säker miljö oavsett var användaren befinner sig. Modern arbetsplats för skola Det kan vara tidskrävande att underhålla datorer och övrig IT-miljö i en organisation. Låt Eventful hjälpa er med det. Vi erbjuder Modern arbetsplats som tjänst och tar ett…

Read More

Microsoft

Microsoft Eventful har flyttat fler än 100 skolkunder till Microsofts molntjänster sedan 2013 och är en oberoende part som hjälper dig lösa ditt digitala systempussel. Skolstruktur i Teams Skolteams är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för samarbete, filhantering och kommunikation.…

Read More

Eventful och Google Workspace for Education

Eventful och Google Workspace for Education Eventful hjälper idag både kommuner och friskolekoncerner med systempussel och digitala ekosystemet Synka användare och grupper Eventful hjälper dig att synka användare, Google Grupper och Classroom från ditt elevregister. Synkade grupper kan användas till utskick, för gruppstyrda principer i adminpanelen samt för inbjudningar, till exempel för att bjuda in…

Read More

Identity

Identitet Skydda användarnas digitala identiteter i organisationen samtidigt som användarna får en bättre användarupplevelse. Digital Identitet Genom autentisering verifierar man att användaren är den den utger sig för att vara, dvs. man bekräftar att användarens digitala identitet är dennes verkligen identitet. Det är av yttersta vikt att endast rätt person från rätt organisation har åtkomst…

Read More

Business

Användarvänlighet

Företag Företagsanpassade datorer och Eventful Modern Arbetsplats, en perfekt kombination! Det kan vara tidskrävande att underhålla datorer och övrig IT-miljö i en organisation. Låt Eventful hjälpa er med det! Vi erbjuder Eventful Modern Arbetsplats som tjänst och tar ett helhetsansvar för er klientpark med tillhörande molntjänster. Eventful Modern Arbetsplats är en molnbaserad lösning innehållande: Microsoft…

Read More

LiveTiles

LiveTiles Komplett intranätslösning Tillsammans med LiveTiles verktyg och våra övriga produkter, framför allt Eventful Synk-integrationer och Office 365 support, kan vi vara den bästa partnern för informationshantering för våra kunder. En komplett intranätslösning med kraftfulla verktyg integrerade i Microsoft Teams med exceptionella kommunikationsmöjligheter, även för mobila enheter. Exeptionella kommunikationsmöjligheter LiveTiles har arbetat med SharePoint i…

Read More

Samarbetspartners

Digitalisering inom offentlig sektor.

Samarbetspartners Ensam är inte stark. Våra samarbeten är jätteviktiga för oss! Ensam är inte stark. Våra samarbeten är jätteviktiga för oss! Vi har flera olika typer av samarbeten, vi hjälper till exempel kunder och systemleverantörer att skapa integrationer mellan kundens elevregister och dess olika skolsystem. Vi har även strategiska samarbetspartners som hjälper oss på Eventful med…

Read More

Support/Förvaltning

versamhetssupport

Support/Förvaltning Eventfuls förvaltning- och supportavtal ser till att ni alltid har de senaste uppdateringarna. Vi löser skyndsamt eventuella problem som skulle uppstå längs vägen. Support I vår supportbank hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring våra produkter och tjänster. Här hittar du också supportartiklar, guider och tekniska beskrivningar.   För dig som är kund…

Read More