Blogg

Eventful Tipsar – Tekniska förutsättningar inför DNP

Tekniska förutsättningar inför Digitala Nationella Proven Vi på Eventful har tagit en aktiv roll inför de stundande Digitala Nationella Proven (DNP). Vi har fokuserat på smarta lösningar av Single-Sign-on och provisionering kopplat till DNP. Dock vill vi att du som huvudman ska ha de bästa…

Läs mer

Eventful utvecklar kostnadsfri inloggningslösning för DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar idag en kostnadsfri Azurelösning tillsammans med Microsoft för inloggning inför de Svenska Digitala Nationella Proven. Multifaktor en stor utmaning En stor utmaningen för små och mellanstora huvudmän är att få federerad inloggning med multifaktor på plats inför DNP, konstaterar Eventfuls VD Andreas Eng….

Läs mer

Open Education Analytics för dig

Vad vill ni åstadkomma? Vi människor har länge önskat kunna se in i framtiden. Att kunna förutse händelser och resultat innan de inträffar. Du har säkert sett behovet av Analys för att kunna se makrotrender på organisationsnivå. Detta för att ni ska kunna fatta beslut…

Läs mer

Möt oss på Nordiska Skolledarkongressen och SETT i vår

Äntligen! Mycket tack vare den Moderna Arbetsplatsen har vi kunnat bedriva verksamhet de senaste 2 åren trots att vi inte sett mycket av varandra ”Off screen”. Nu ser vi dock ljuset för att återigen ses, samtala och sy ihop ert systempussel. Fysiska Event Vi kommer…

Läs mer

Webinar kring Microsofts Molndesign och MSMD AIR

Webinar kring Microsofts Molndesign och MSMD AIR Vi kan alla vara överens om att världen digitaliseras i allt högre takt. Att lagra data i molnet är inte bara tidsbesparande, utan ofta också betydligt mer säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Dock finns det såklart risker och saker…

Läs mer

Nyheter i Microsoft Stream

Två versioner Idag finns det två versioner av Microsoft Stream. En som är den gamla klassiska versionen som är ett fristående verktyg för att dela och redigera videos i Microsoft 365. Under 2021 släpptes en ny version som på sikt kommer ersätta den gamla som är…

Läs mer

Inspelningar av Google Meet-sessioner återigen Premium

Återgår till Premium Från och med den 10 januari 2022 återgår inspelningar av Google Meet-sessioner till att vara en premiumfunktion i Google Workspace for Education. Funktionen blir då enbart tillgänglig för organisationer med utgåvorna Education Plus eller Teaching and Learning Upgrade av Google Workspace for…

Läs mer

Eventful först i ledet kring SS12000

Nu har en lista på leverantörernas status kring SS12000 publicerats av Swedish Edtech Industries. Eventfuls status lyser grönt som en julgran och vi fortsätter att förenkla hanteringen av data. Detta är såklart viktigt för oss som ledande leverantör av systemintegrationer för Microsoft 365 och Google…

Läs mer

Ny Rapport – Digital Mognad i Offentlig sektor

Ny Rapport – Digital Mognad i Offentlig sektor Forskningskonsortiet Digital förvaltning har tillsammans med SKR och Adda tagit fram en ny rapport kring Digital Mognad i Offentlig sektor. Syftet med rapporten är att i juletider inspirera till handling för ändamålsenlig digitalisering inom offentlig sektor. Rapporten…

Läs mer

Lös frågan kring Identitet och enkel inloggning till DNP

Dags för värdeskapande Webinar kring Identitet och enkel inloggning till DNP! Eventful presenterar möjligheter kring hanteringen av Identitet och inloggning kopplat till Digitala Nationella Proven. Materialet presenterades i början av November på Skolfederationens seminarie kring Leverantörers lösningar. Vi fördjupar och förtydligar vad som krävs för…

Läs mer